מרי חברה קבלנית לעבודות בניה בע"מ
שם החברהמרי חברה קבלנית לעבודות בניה בע"מ
כתובתרח' נחום אהרנפלד 13, ירושלים
טלפון02-6560308
פקס02-6567267
סלולרי050-5261582, 050-4006220
דוא"לmerrygg@netvision.net.il
טלפוןגבי 050-5261582, גל 050-4006220